Zelfredzaamheid kinderen vergroten

Wij zetten ouders met een kind met een gedragsprobleem of stoornis centraal in een omgeving die gericht is op het kind. 

Door ouders sneller en beter van informatie te voorzien, verkleinen we de kans dat kinderen en jongeren onnodig (zwaardere vormen van) jeugdzorg nodig hebben.

Wat we doen

Online Wegwijzer

Online wegwijzer en community voor ouders door ouders met een kind met een gedragsprobleem of stoornis. 

Inspraak

Hulp aan organisaties om inspraak van ouders goed te regelen zodat ze voldoen aan nieuwe wetgeving.

Samen Beslissen

Trainingen hoe samen beslissen met ouders en medewerkers voor zorgopleidingen, scholen of organisaties (inclusief blauwdruk).

Over ons

De wachtlijsten voor jeugdzorg zijn torenhoog. Kinderen moeten vaak zo lang wachten dat hun problematiek in acute crisis verandert. Inspecties beschrijven hoe deze gezinnen op achtereenvolgende wachtlijsten terechtkomen: bij Veilig Thuis-organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, GI's en gespecialiseerde hulp.

In de tijd dat gezinnen moeten wachten op hulp, zijn ze overgeleverd aan instanties en hebben ze zelf geen invloed. De gevolgen daarvan zijn zeer ernstig. Hun problematiek verergert en ze raken nog meer beschadigd dan ze al zijn. 

Ouderpeilpunt speelt hierop in door ouders in het wachtproces te ondersteunen, de weg te wijzen of in gesprek te gaan met andere ouders om perspectief te bieden in de beste keus voor hun kind. Het geeft ouders houvast, ze vinden aansluiting bij andere ouders en voelen zich gesteund in hun zoektocht naar de beste keus, waardoor hun vervolgstappen in het jeugdzorgstelsel efficiënter en effectiever bijdragen aan de zorg voor kun kind.

In de tijd dat gezinnen moeten wachten op hulp, zijn ze overgeleverd aan instanties en hebben ze zelf geen invloed. De gevolgen daarvan zijn zeer ernstig. Hun problematiek verergert en ze raken nog meer beschadigd dan ze al zijn.