Inspraak van ouders

Wat is inspraak?

Inspraak van ouders binnen jeugdhulporganisaties is vastgelegd in de wet. Inspraak betekent dat alle betrokkenen invloed hebben op de situatie. Bij inspraak in bijvoorbeeld jeugdhulporganisaties betekent dit dat kinderen/jongeren en hun ouders of opvoeders een stem hebben, invloed hebben en dat hun mening serieus wordt genomen.

Nieuwe wetgeving inspraak

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in werking getreden. Een nieuw onderdeel van deze wet is het artikel over inspraak. 

Dit betekent dat ouders en jongeren invloed hebben op hun situatie in een jeugdhulporganisatie. Ouders hebben bijvoorbeeld het recht om aan te geven hoe ze situaties binnen een organisatie beleven of ervaren. De nieuwe wet zorgt ervoor dat de vrijblijvendheid vervalt. 

Inspraak is een aanvulling op het al bestaande zeggenschap (van het individu) en medezeggenschap  (cliëntenraden). De overheid legt dit duidelijk uit in een brochure waar ze alle informatie in een duidelijk overzicht hebben gezet. 

Hoe regel je inspraak? 


Inspraak binnen een instelling of organisatie wordt vaak georganiseerd in een cliëntenraad. Binnen jeugdhulpinstellingen is er vaak een specifieke cliëntenraad voor kinderen en jongeren, en een cliëntenraad van ouders.

Vereniging Ouderpeilpunt wil dit graag nog een stap verder brengen, vanuit gezamenlijke besluitvorming.


Inspraak nieuwe stijl


Ouderpeilpunt hanteert de inspraak nieuwe stijl vanuit de shared gedachte: iedereen aan tafel.

Hoe kun je het beste inspraak borgen? Door iedereen binnen een organisatie om de tafel te krijgen. Dat organiseren we in een expertpanel. Daarin zitten niet alleen ouders en jongeren, maar ook medewerkers. Doordat iedereen vanuit zijn eigen perspectief meedoet, krijg je waardevollere opbrengsten.

Ouders over het belang van inspraak

'Ik vind het belangrijk om met ouders, professionals en kinderen te komen tot de juiste beslissingen. Zodat dat de schotten die er nog bestaan, worden weggewerkt.'

Michel
‘Ik doe mee met Ouderpeilpunt omdat ik het heel erg belangrijk vind dat er gelijkwaardigheid wordt gecreëerd tussen jongeren, professionals en ouders.’ 
Carolina
Ik zet me in voor Ouderpeilpunt omdat het tijd is voor verandering. Het is tijd voor samen beslissen, een nieuwe weg, met zijn allen op één lijn.'
Johanna

Wil je ook medezeggenschap en inspraak goed regelen in je regio of organisatie?