Vereniging Ouderpeilpunt

Waarom een vereniging

Ouderpeilpunt is een online platform voor én door ouders en werd in 2016 opgericht door iHUB. Het is dé plek waar ouders met een kind met gedragsproblemen of een stoornis elkaar vinden en door andere ouders op weg geholpen worden in het vinden van de beste keuze voor hun kind.

Missie

Ouders van kinderen met een gedragsprobleem of stoornis verdienen een plek waar zij centraal staan. Ouders willen hun eigen weg vinden om hun kind én zichzelf echt verder te helpen. Daarom zet Ouderpeilpunt ouders centraal in een omgeving die gericht is op het kind.

Onze ervaring leert dat ouders behoefte hebben aan een eigen, onafhankelijke plek. Wij geloven in die onafhankelijkheid omdat ouders op hun eigen manier hun eigen weg bewandelen. En we geloven dat ouders andere ouders vanuit hun eigen ervaring verder kunnen helpen.

We zien ook een steeds grotere behoefte van jeugdhulporganisaties en scholen om ouders te betrekken. Alleen weten ze vaak niet goed hoe. Ook wordt de inspraak van ouders steeds beter geregeld door wetgeving. Maar hoe zorg je ervoor dat inspraak goed geborgd wordt?

Vereniging

Ouderpeilpunt zet daarom een uitdagende stap: we gaan voor een zelfstandige en verankerende rol in een uitdagend jeugdzorgstelsel. Dat doen we in de vorm van een vereniging. We hebben gekozen voor een vereniging omdat iedereen, van ouders tot organisaties, lid kan worden. Op die manier kunnen we veel meer ouders binnen en buiten organisaties in heel Nederland ondersteunen. En zorgen wij er samen met onze leden voor dat we empowerment en inspraak van ouders echt goed op de kaart zetten. 

Waarom is Ouderpeilpunt nodig?

De wachtlijsten voor jeugdzorg zijn torenhoog. Kinderen moeten lang wachten met als gevolg dat hun problematiek in acute crisis verandert. De inspecties beschrijven hoe deze gezinnen op achtereenvolgende wachtlijsten terechtkomen: bij Veilig Thuis-organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, GI's en gespecialiseerde hulp.

In de tijd dat gezinnen moeten wachten op hulp, zijn ze overgeleverd aan instanties en hebben ze zelf geen invloed. De gevolgen daarvan zijn zeer ernstig, schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in hun rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. Hun problematiek verergert en ze raken nog meer beschadigd dan ze al zijn. 

Efficiënter ondersteunen in die wachttijd draagt bij aan verlichting druk op jeugdzorg

Ouderpeilpunt speelt hierop in door ouders in het wachtproces te ondersteunen, weg te wijzen of in gesprek te gaan met andere ouders om perspectief te bieden in de beste keus voor hun kind. Het geeft ouders houvast, ze vinden aansluiting bij andere ouders en voelen zich gesteund in hun zoektocht naar de beste keus, waardoor hun vervolgstappen in het jeugdzorgstelsel efficiënter en effectiever bijdragen aan de zorg voor kun kind.

Ze voelen zich gehoord en gezien. Kortom: door ouders sneller en beter van informatie te voorzien, verkleinen we de kans dat kinderen en jongeren onnodig (zwaardere vormen van) jeugdzorg nodig hebben.

Focus Ouderpeilpunt

Onze focus is een onafhankelijke vereniging met een zelfstandig gedreven content community waarin we er zijn voor alle ouders in Nederland die een uitdaging ervaren in het maken van de beste keuze voor kinderen met een gedragsprobleem en/of stoornis. Een vereniging die bijdraagt aan de informatiebehoefte van ouders zodat ze sneller de juiste hulp of onderwijs vinden, en weten wat hun rechten zijn. En het bevorderen van inspraak van ouders binnen jeugdzorg en onderwijs.

Meer weten over de basis en oprichting van Ouderpeilpunt?